وبلاگ

تبریک روز صادرات

تبریک روز صادرات

...
بیشتر
بازدید از کارخانه SKS Sensors

بازدید از کارخانه SKS Sensors

...
بیشتر
بازدید مدیران شرکت توسعه انرژی هامرز از دفتر مرکزی و کارخانه SKS Sensors فنلاند

بازدید مدیران شرکت توسعه انرژی هامرز از دفتر مرکزی و کارخانه SKS Sensors فنلاند


در دیدار مدیران دو شرکت از نحوه تولید سنسورها در کارخانه، بازدید به عمل آمد. کالیبراسیون و کنترل کیفیت این سنسورها در شرکت SKS به طور جداگانه برای تک تک سنسورها با استفاده از به روزترین تکنولوژی و دستگاه ها انجام می پذیرد و همچنین نتایج مربوط به هر سنسور به صورت مجزا ثبت و با استفاده از شماره سریال آن قابل ردیابی می باشد.
...
بیشتر