میسال

میسال

شرکت Misal درسال ٢٠٠٣ به عنوان تکنولوژی برتر ال-ای-دی های قابل کنترل بنیان گذاری شد.
آغاز کار شرکت Misal در خصوص لامپهای ال-ای-دی در سال ١٩٩٧ می باشد.
دانش تکنولوژی و فن آوری، استانداردها و کیفیت غیر قابل انعطاف محصولات این شرکت ، Misal را به یک شرکت قابل اطمینان تبدیل کرده است. شرکای این شرکت از دو بخش عمومی و خصوصی تشکیل می شوند که شامل مشتریان صنعتی و هنری می باشند.
ماموریت شرکت Misal عرضه کردن بهترین محصولات ال-ای-دی با بهترین کیفیت برای متقاضیان و همچنین مواجه شدن با چالش هاییست که رقبا نمی توانند روبرو شوند.
SPOTS
MISAL GLX-RSS-3-150CS
LINEAR